Switch Language

Regulamin

REGULAMIN korzystania z serwisu www.DogInTravel.com

 1. Dane kontaktowe i inne uzyskane od Użytkowników w serwisie www.dogintravel.com przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator serwisu www.dogintravel.com nie udostępnia danych uzyskanych od Użytkowników podmiotom do tego nieuprawnionym.
 3. Użytkownik ma prawo wnieść o zmianę danych kontaktowych lub o ich usunięcie.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania na podany adres poczty elektronicznej wiadomości dotyczących funkcjonowania serwisu www.dogintravel.com
 5. Zamieszczając w serwisie www.dogintravel.com treści, które mogą być przedmiotem prawa autorskiego Użytkownik oświadcza, iż posiada do nich wszelkie prawa, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za treści zamieszczane przez niego w serwisie www.dogintravel.com
 7. W ramach świadczonych usług serwis www.dogintravel.com nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Usługodawcy;
  • szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
  • udostępnienie przez Użytkowników hasła lub innych danych umożliwiających zalogowanie w Serwisie osobom trzecim;
  • szkodę wynikającą z dostępu do konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Usługodawcy;
 8. Zamieszczanie w serwisie www.dogintravel.com treści niezgodnych z prawem jest zabronione.
 9. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane w serwisie www.dogintravel.com treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego, prawa miejscowego oraz praw osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Administrator ma prawo usunąć zamieszczone przez Użytkownika treści, w tym pliki graficzne, jeżeli są one powszechnie uznawane za obraźliwe, obelżywe, naruszają prawa autorskie, szkodzą Serwisowi lub są zakazane przez prawo.
 11. Administrator ma prawo usunąć lub zawiesić Użytkownika za łamanie regulaminu.
 12. Regulamin może zostać zmieniony przez serwis www.dogintravel.com
 13. W przypadku dokonania zmian Użytkownik zostanie o nich powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej serwisu www.dogintravel.com
 14. Korzystanie z serwisu www.dogintravel.com oznacza akceptację Regulaminu.
Miejsce Przyjazne Psom
designed by Link Master