Switch Language

KrÄ™cenie psem – barbarzyÅ„ska tradycja w BuÅ‚garii

KrÄ™cenie psem – barbarzyÅ„ska tradycja w BuÅ‚garii

by Rizo Black, 1 marca 2017

Czy uwierzycie, że w cywilizowanej Europie XXI wieku sÄ… jeszcze ludzie, którzy za pomocÄ… pogaÅ„skich rytuałów odstraszajÄ… „zÅ‚e duchy” sprowadzajÄ…ce WÅšCIEKLIZNĘ? Gdy nadchodzi WIOSNA i pierwszy dzieÅ„ Wielkiego Postu (6 marca), buÅ‚garscy wieÅ›niacy KRĘCÄ„ PSAMI nad rzekÄ…, aby odstraszyć chorobÄ™…

WieÅ›niacy w poÅ‚udniowo-wschodniej BuÅ‚garii (w mieÅ›cie Brodilovo) od setek lat, praktykowali wiosenny zwyczaj „Trichane Na Kuche” (nazwa buÅ‚garska), aby wÅ›cieklizna nie zaatakowaÅ‚a ich zwierzÄ…t gospodarskich.
Teoretycznie, w 2006 ten „dziki” zwyczaj zostaÅ‚ zabroniony, a wÅ‚aÅ›ciwie zmieniono tylko wytyczne i zasady obchodzenia tego obyczaju. WÅ‚adze zareagowaÅ‚y po tym, jak aktywiÅ›ci obrony praw zwierzÄ…t rozpoczÄ™li w mediach kampaniÄ™, aby ujawnić te okrutne praktyki.

Pomimo, że w 2006 prawo się zmieniło, obrońcy praw zwierząt nadal, od czasu do czasu, spotykają miejsca, gdzie wieśniacy praktykują owy rytuał. Dlatego, gdy nadchodzi ten czas, członkowie Animal Rights Sofia (organizacji obrony praw zwierząt z Sofii) patrolują brzegi rzeki Veleki, aby mieć pewność, że miejscowi wieśniacy przestrzegają nowych zasad.

Wg. starej tradycji zwyczaj wyglÄ…daÅ‚ tak: instalowaÅ‚o siÄ™ dwie tyczki na przeciwlegÅ‚ych brzegach rzeki i pomiÄ™dzy nimi rozciÄ…gaÅ‚o siÄ™ linÄ™. NastÄ™pnie, owijano w tÄ™ linÄ™ psa (wkÅ‚adany byÅ‚ w „pÄ™tlÄ™” ze skrÄ™conej liny), po czym napinano linÄ™ odchylajÄ…c tyczki na boki, z psem wiszÄ…cym nad rzekÄ…. Gdy lina siÄ™ napięła, pies zaczynaÅ‚ siÄ™ krÄ™cić z dużą prÄ™dkoÅ›ciÄ…, ponieważ zwiniÄ™ta lina na skutek napiÄ™cia zaczynaÅ‚a siÄ™ odwijać. Pies jak szalony krÄ™ciÅ‚ w powietrzu mÅ‚ynki, po czym, gdy lina siÄ™ odwinęła, wpadaÅ‚ do wody, która byÅ‚a pod nim.
Najgorsze jest to, że przerażony i skoÅ‚owany pies, gdy lÄ…dowaÅ‚ w rzece, byÅ‚ zdezorientowany i nie byÅ‚ w stanie pÅ‚ynąć, wiÄ™c czÄ™sto zwierzÄ™ta siÄ™ topiÅ‚y…

Nowe wytyczne dla tego obyczaju od 2006r brzmiÄ… tak: Psy mogÄ… być „tylko” wrzucane do wody w taki sposób, aby byÅ‚y w stanie dopÅ‚ynąć do brzegu i wyjść z wody, bez uszczerbku na zdrowiu.

Gazeta „Daily Mail” (skÄ…d czerpaliÅ›my informacje) zapytaÅ‚a o ten proceder rzecznika burmistrza miasta Brodilovo, Petko Arnaoudova, który powiedziaÅ‚:
„Nie jest to idealne rozwiÄ…zanie, ale na pewno lepsze, niż byÅ‚o to kiedyÅ›. PoczÄ…tki niektórych tych tradycji siÄ™gają setek lat wstecz. Nie zmienimy ich tak z dnia na dzieÅ„. Nie można powstrzymać tradycji zwykÅ‚ym przepisem.’

Mamy nadziejÄ™, że nowe pokolenie zapomni o tym gÅ‚upim i barbarzyÅ„skim zwyczaju… (ostatnie doniesienia o tych praktykach i interwencje „animalsów” byÅ‚y w 2012 roku)

Więcej: HERE

Autor: Magda Pieczatowska-Mysiak

Brak komentarzy


Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Miejsce Przyjazne Psom
designed by Link Master